خطر به عنوان یک کارگر در گرد و غبار معدن

خطر به عنوان یک کارگر در گرد و غبار معدن

آفتاب اقتصادی - اجساد کارگران معدن یورت و صندلی آقای وزیر!

6 مه 2017 ... بررسی حادثه آزادشهر و شکل‌گیری خواست عمومی برای یک استعفا: ... معمولاً پس از چندی غبار رخداد را از ساحت افکار عمومی می‌زدود و مرور زمان وزیر ... طی مصاحبه‌ای با یک کارشناس معدن که در یکی از معادن بزرگ اطراف تهران به عنوان مدیر مشغول ... وهمین طورشیوه استخراج، کارگران را با خطرات جدی از جمله انفجار روبه‌رو می‌کند.

دریافت قیمت

باد صبا

بـرداري بـا اشـعه ایکـس قـرار مـي گيرنـد , بـا خطـر تولـد نـوزادي. زیــر وزن طبيعــي ... رادیولـوژی سـاده در زمـان بـارداري بـه هيـچ عنـوان باعـث سـقط ... اشــعه های قوی تــر ایــن افزایــش ممکــن اســت بــه یــک در هــزار ...... کارگــران در معــرض استنشــاق گــرد و غبــار ســيليس آزاد، مــواد ... سـنگ هـاي سيليسـي از معـادن بـه کارخانـه هـاي سـنگ کوبـي.

دریافت قیمت

طب کار وبیماریهای شغلی - بهداشت کار Occupational health - بلاگفا

13 سپتامبر 2013 ... استرس شغلی موجب افزایش خطر ابتلا به سرطان نمی شود ... ماخذ:تاثير تغذيه با شير بر سطح آنزيم هاي كبدي كارگران يك صنعت رنگ .... در بعضي مراجع علمي، آزبست بعد از سرب و جيوه به عنوان خطرناك ترين ماده ... قابل علاج نيست ولي با جلوگيري ازتنفس بيشتر گرد و غبار آزبستي مي ..... گرد وغبار موجود در معادن و.

دریافت قیمت

یکصدا | ایستگاه خبری افغانستان

یگانه ایستگاه خبری افغانستان. خبرهای همه رسانه های معتبر افغانستان در یکصدا.

دریافت قیمت

دانلود - IAUTB.AC.IR

هر یک از کارکنان به عللی(شاید متافیزیکی و خرافی، شاید هم نوعی اعتماد به خویشتن و ... دچار حادثه نخواهد شد و کارگر همسایه که روی ماشین همسایه کار میکند با حادثه روبرو خواهد شد. .... و یا در یونان قدیم، کارکنان معادن از پوست مثانه بز به عنوان ماسک برای ... از خطرات گرد و غبار، از ماسک تنفسی استفاده کنند و خود را در کیسهای بپوشانند.

دریافت قیمت

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران - پژوهشکده محیط زیست

تهران - خيابان كارگر شمالی- نرسيده به بلوار كشاورز- پالك 1547 طبقه هشتم. تلفن: 021-88978399، ... 17-3 كنترل گرد و غبار .... مس ئول بهداش ت حرفه ای و یک نفر به عنوان مس ئول ایمنی به اس تناد آئين نامه كميته حفاظت فنی ... خطر تذكر داده و در صورت حساس يت موضوع آن را كتبأ به مس ئولين معدن گزارش می نماید و در...

دریافت قیمت

با رعايت اصول ايمني، از افزايش آمار حوادث جلوگيري كنيم

به برگه هایی که اطالعاتی در مورد خطرات بالقوه و روش ایمن کار. با مواد به ما می ... مواد« می تواند به عنوان یک رفرنس برای تهیه ی برچسب ایمنی مواد. نیز به کار ... به عنوان مثال گروه هدف کارگران. و کارمندان ... وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره برداری کشور گفت: نرخ فوت ناشی از. حوادث کار در .... مواجهه با گرد و غبار چوب نظیر. کارگران...

دریافت قیمت

تأثيرات زيست محيطي - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات مواد معدني

گرد و غبار حاوي ترکيبات آلومينيوم از سايتهاي باطله، کارخانه هاي توليدي و مکانهايي كه ... خطر اصلی در این مرحله باقی مانده بوکسیت، یعنی گل سرخ است، که دارای ... آژانس بين‌المللي سلامت جهاني سيليس متبلور را به عنوان مادة سرطان‌زا معرفي كرده است. ..... گذشته از اين هيچ يک از مطالعات انجام شده بر روي کارگران کارخانه ذوب آلومينيوم...

دریافت قیمت

SID.ir | ارزيابي مواجهه شغلي کارگران با سيليس آزاد و گرد و غبار کل در ...

مقدمه: کارگران شاغل در صنايع ساختماني از جمله کارگران معادن زيرزميني و حفر تونل هاي شهري مانند مترو، به اقتضاي شغلي در معرض خطر ابتلا به ... سيليس آزاد و گرد و غبار کل در فرايندهاي مختلف احداث تونل متروي تهران خط يک ايستگاه قيطريه است. ... تعيين مقدار گرد و غبار کل به روش وزن سنجي و تعيين مقدار سيليس آزاد بر اساس...

دریافت قیمت

معادن خوزستان به دلیل روباز بودن نسبت به سایر معادن کم‌خطرتر هستند

... به این‌که معادن خوزستان معادنی روباز هستند، به نسبت خطر کمتری کارگران معادن را ... آزادشهر یک معدن زیر زمینی بود اما معادن در خوزستان رو باز هستند، اظهار کرد: معادن...

دریافت قیمت

بررسی وضعیت وسایل حفاظت فردی

تجهیز پرسنل به لوازم حفاظت فردی به عنوان: ... ممکن است برای کارفرمایان استفاده از لوازم حفاظت فردی برای کنترل مواجهه کارگران با خطرات یک راه حل ساده و مناسب و صحیح به ... ماسک ها به دو شکل کلی ضد گاز وبخار و ضد گرد و غبار تقسیم می شوند. ... در صنایع و محیط هایی چون معدن و ذوب کاری، کفش پنجه فولادی، کار با مواد خورنده و...

دریافت قیمت

بررسی غـلظت گـرد و غـبار و سیـلیس آزاد مـوجـود در آن در معـدن روبـاز سـ

ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ . ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ... ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺯﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﻪ . ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ... ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏ. ﻞ ﺩﺭ. ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻤﻜﻦ ... ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎ. ﺩ. ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ ... ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ. ﺍﺳﺖ.

دریافت قیمت

چه زمانی باید در مورد آزبست نگران باشم؟ - HealthLink BC

خطر ب. یماریهای. آن قرار میگیرند. چندین سال طول میکشد تا. عالئم و. بیماریهای. مربوط به. آزبست ... مواجهه با آزبست و بیماریهای مربوط به آن در کارگران، ... آزبست )پنبه نسوز( به گروهی از الیاف معدنی طبیعی. موجود ... برای دسترسی به یک فرد ... تحت عنوان کاهش/انتقال آزبست ... است باعث پخش شدن گرد و غبار بیشتر آن در تمام خانه شود.

دریافت قیمت

دریافت فایل

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﮔﺎز زﻏﺎل در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺮاي ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻬﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن. اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﮔﺎز ... آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻮﭼﮏ از ﯾﮏ ﻣﺪول ﻏﺸﺎي زﺋﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻮع. DDR .... اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درون ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ﻫﺸﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز. 132. 4-6-1 ..... ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج درون ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ي. ﻫﻮا.

دریافت قیمت

پیشگیری از سرطان؛ ایمنی در محیط کار

برخی از ش غل ها نیز که خطر بعضی س رطان ها را افزایش می دهند به عنوان عوامل. محیطی سرطان ... ابتالی یک فرد به سرطان در پاسخ به یک مواجهه محیطی، بستگی به این دارد که چه مدتی، ... نسوز، گرد و غبار مواد رادیو اکتیو و گاز رادون در کارگران معدن.

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﺑﺎرﺑﺮي ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد، از ﻃﺮﻳ .... ﻫﻴﭻ ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ رﻓﺘﻦ زﻳﺮ ﺻﻨﺪ .... اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻣﻌﺎدن ﺣﺎوي ﮔﺎز و ﮔﺮد و ﺧﺎك اﺟﺒﺎري اﺳﺖ . ش ... ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن. ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﻄﺎر ﻛﻪ. اﻓﺮاد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ . -. دﺳﺘﮕﺎه.

دریافت قیمت

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ‌سازی سلامت - اخبار > کاهش عملکرد ریه در ...

25 آگوست 2014 ... سیلیکوزیس، یک بیماری فیبروتیک ریه می باشد که در اثر تنفس .... پرولین (شاخص فیبروزیس)، مواد حاوی گرد سیلیس، غبار غیر ارگانیک بدون سیلیس، ... مواجهه با سیلیس خطر ابتلا به توبرکلوزیس را حتی در نبود سیلیکوزیس افزایش می دهد. درکشورهای در حال توسعه کارگران معدنهای آلی به ویژه معدن طلا منجر به...

دریافت قیمت

SID.ir | ارزيابي مواجهه شغلي کارگران با سيليس آزاد و گرد و غبار کل در ...

مقدمه: کارگران شاغل در صنايع ساختماني از جمله کارگران معادن زيرزميني و حفر تونل هاي شهري مانند مترو، به اقتضاي شغلي در معرض خطر ابتلا به ... سيليس آزاد و گرد و غبار کل در فرايندهاي مختلف احداث تونل متروي تهران خط يک ايستگاه قيطريه است. ... تعيين مقدار گرد و غبار کل به روش وزن سنجي و تعيين مقدار سيليس آزاد بر اساس...

دریافت قیمت

توصیه های انتخاباتی وزیر بهداشت به قالیباف - دنیای اقتصاد

5 مه 2017 ... وزیر بهداشت در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان " دوستانه با محمدباقر قالیباف" نوشت:برادر قالیباف! ... شما که نیک می‌دانید، ما صرفا به دلیل اعتقاد و برای کمک به نظام و دفع خطر از ملت و ... یک دوست، هنوز هم آرزو دارم محمدباقر قالیباف، گرد و خاک جبهه را بر غبار ... جانباختگان حادثه معدن آزادشهر شهید محسوب می شوند؟

دریافت قیمت

امور فرهنگی و اجتماعی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

وقتي در خياباني مي بيند كه شيشه يك خودروي توليدي شركت مطبوع خاك خورده ... دارد غبار از شيشه اتومبيل مي زدايد چرا كه خودش را يك عضو مهم از يك كارخانه بزرگ و باجبروت مي داند. ... و مصاحبه با افراد تاثيرگذار در صنعت معدن طي اين چند شماره گرد آوري و توليد شده ... شوريده دل به سينه به عنوان کارگر شوريد و گفت: جان من و جان کارگر

دریافت قیمت

آیین نامه ایمنی در معادن - وزارت صنعت

بدیهی است در معادن کمتر از 25 نفر کارگر وجود یک نفر مسئول ایمنی ضروری است اما ... ماده 3- مسئول ایمنی هر معدن به عنوان ناظـر و کنترل کننـده عملیـات و انطباق دادن .... ماده 33- در ترانشه و چاهکهایی که خطر انباشتگی گاز وجود دارد ورود و کار افراد ..... ماده 187- در معادن دارای گرد ذغال سنگ قبل آتش کردن چالها باید محوطه اطراف جبهه کار به اندازه...

دریافت قیمت

ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻌﺎدن آﻳﻴﻦ

ذرات رﻳﺰ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻓﻀﺎي ﻣﻌﺪن ... ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﻳﻚ .... ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد دارد ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ.

دریافت قیمت

پیشگیری از سرطان شغلی

در جدول شمارة 1 علل اصلی مرگ های مربوط به سرطان شغلی و احتمال آن )خطر نسبی ... اسید سولفوریک، روغن های معدنی و آزبست، تولید ترشی جات ... گرد و غبار نجاری، ترکیبات نیکل، کروم شش ظرفیتی، صنایع ساخت و تعمیر کفش و .... کسب اطمینان از آگاه سازی کارگران مواجهه یافته یا در معرض مواجهه با عوامل سرطان زا، در ...... گزارش عنوان.

دریافت قیمت

آنتراکوز چیست؟ | ali seyyedalangi | Pulse | LinkedIn

1 سپتامبر 2016 ... کار در معدن زغال سنگ با خطرات زیادی همواره می‌باشد که از آن جمله می‌توان ... کارگاه استخراخ، برخورد کارگران با واگن‌های حمل زغال، مسموم شدن با گاز مونوکسید کربن و... نام برد. از آنجایی که خودم مدتی به عنوان سوپروایزر ایمنی در یکی از معادن زغال ... معدنکاران و کسانی که در محیطهای کم گرد و غبار کار می کنند هر سال یک...

دریافت قیمت

بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلی

بیماریهای شغلی بیماریهایی هستند که به دلیل خصلت کار و در محیط کار که ... در مدت زمانی که کارگر در محیط آلوده و بیماریزا کار می کند، طبیعی است که مسئولیت هر نوع خطر از ... کارگر معدن در اثر گرد و غبار یا گازهای معدنی، دچار بیماری ریوی می شود. .... که تحت عنوان بیماری قهوه ای ریه یا ریه قهوه ای بیمارنامبرده میشود ، یک انسداد مزمن و...

دریافت قیمت

آلودگی هوا؛ قاتل خاموش مردم ایران | جامعه | DW | 08.02.2015

8 فوریه 2015 ... آلودگی هوا برای زنان حامله همچنین خطر ابتلای کودک به آلرژی و آسم در سنین بالا ... سایر افراد امکان ابتلا به بیماری‌های سیستم عصبی را افزایش دهد، به عنوان مثال ... میزان گرد و غبار در شهرهای این استان گاه به چند ده برابر حد مجاز می‌رسد. ... هفته گذشته در یک روز اصفهان از نظر میزان آلودگی گوی سبقت را از تهران هم ربود.

دریافت قیمت

کارگران ایرانی در ژاپن / بهروز عسگری، اُریه یوکویوما، آکیکو موروزومی ...

30 ا کتبر 2015 ... هنگامی که در ژاپن این حباب ترکید، بسیاری از این کارگران به ایران بازگشتند، ... تحلیل کمّی تنها قادر به ارائه‌ی یک جنبه از زندگی کارگران مهاجر ایرانی در ژاپن است. ... در مقابل، شرکت‌ها از دارایی‌های ملکی‌شان به عنوان وثیقه برای سوداگری در بازار سهام .... تقریباً تمام کارگران در محل کارشان از گرد و غبار رنج می‌بردند.

دریافت قیمت

غبار سیاه بی‌پولی بر سفره کارگران

8 ژانويه 2016 ... کارگران معادن ذغال‌سنگ شرکت البرز شرقی در منطقه طزره دامغان سه ماه است که ... شهر ما با چهره‌هایی که گرد ذغال، یادگار ارزشمند تلاش برای نان حلال را روی آنها نقش ... اشتغال در معادن طزره دامغان و مجموعه شرکت ذغال سنگ البرز شرقی، علی‌رغم خطرات و ... دور، همواره به عنوان مثالی از یک شغل مطمئن در بین مردم شهرستان‌های دامغان و...

دریافت قیمت

بررسی مقدار ذرات ذغال انتشاریافته در هوای محیط کار دو معدن ذغال‌سنگ ...

در یک آمار منتشر شده از طریق یک منبع داخلی حدود 10% کارگران شاغل در معادن مورد ... لازم به ذکر است که هم برای گرد و غبار قابل استنشاق و هم برای گرد و غبار کلی...

دریافت قیمت

بهداشت حرفه ای - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک

نامبرده استفاده از پارچه نازک بعنوان ماسک جهت محافظت معدن چیان در برابر گرد و غبار را توصیه کرده است . .... مراحلموفقیت شما به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای شرکت . .... شناسایی خطرات ، برآورد هزینه یک روش اصلاحی ، آموزش به کارگران ، نحوه ارتباط...

دریافت قیمت

راه نجات از خطرات فضاهای بسته - پیام ایمنی

9 آگوست 2015 ... در این شرایط بایستی یک نگرش آگاهانه نسبت به ایمنی و سلامت در محیط ... برای مثال، کارگران معدن را به عنوان افرادی میشناسیم که همواره در محیط های تنگ و کم .... فرآورده های جانبی حاصل از کار مانند گرد و غبار باقیمانده نیز می توانند...

دریافت قیمت

بازرسان معدن زمستان یورت را کم خطر ارزیابی کرده بودند | وزیر - قطره

3 مه 2017 ... اعلامی اسامی دوازده کارگر زخمی شده در انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر ... به منطقه حادثه اعزام شدند و رییس جمهور دستور دادن که بنده به عنوان نماینده هیئت دولت به منطقه اعزام شوم و به ... وی گفت: امید داریم بتوانند امدادگران ما به عمق یک هزار و 300 متری برسند و در حال حاضر برای ... شناسایی کانون های گرد و غبار در 11 استان...

دریافت قیمت

با رعايت اصول ايمني، از افزايش آمار حوادث جلوگيري كنيم

به برگه هایی که اطالعاتی در مورد خطرات بالقوه و روش ایمن کار. با مواد به ما می ... مواد« می تواند به عنوان یک رفرنس برای تهیه ی برچسب ایمنی مواد. نیز به کار ... به عنوان مثال گروه هدف کارگران. و کارمندان ... وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره برداری کشور گفت: نرخ فوت ناشی از. حوادث کار در .... مواجهه با گرد و غبار چوب نظیر. کارگران...

دریافت قیمت

دانلود - IAUTB.AC.IR

هر یک از کارکنان به عللی(شاید متافیزیکی و خرافی، شاید هم نوعی اعتماد به خویشتن و ... دچار حادثه نخواهد شد و کارگر همسایه که روی ماشین همسایه کار میکند با حادثه روبرو خواهد شد. .... و یا در یونان قدیم، کارکنان معادن از پوست مثانه بز به عنوان ماسک برای ... از خطرات گرد و غبار، از ماسک تنفسی استفاده کنند و خود را در کیسهای بپوشانند.

دریافت قیمت

سال هفتم - مرداد - شماره 41 - دانشگاه علوم پزشکی یزد

و محیط کار کارگران به عنوان یک ضرورت باید در دستور کار. مسئولین ذیربط قرار گیرد تا ... ایجاد می شود که به دنبال آن خطر حوادث شغلی ممکن. است افزایش یابد بنابراین با ... دانست و گفت: در معادن گرد و غبار بر اثر عملیات هایی. مثل حفاری، انفجار،...

دریافت قیمت

آيين‌ نامه‌ حفاظتي مواد خطرناك‌ و مواد قابل‌ اشتعال و مواد قابل‌ انفجار

ز - «گرد و غبار» به‌ ذرات‌ جامدي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ مي‌تواند به‌ اطراف‌ پراكنده‌ شود و يا در هوا معلق‌ ... ك‌ - بخار به‌ حالت‌ گازي‌ موادي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در شرائط‌ معمولي‌ (يك‌ آتمسفر فشار و 15 درجه‌ ... تبصره‌ - جهت‌ محافظت‌ كارگران‌ از مواد خطرناك‌ نبايد فقط‌ به‌ تجهيزات‌ حفاظتي‌ ... ماده‌ 11: در و پنجره‌هاي‌ اماكن‌ فوق‌ بايد خودكار باشد كه‌ در موقع‌ خطر خود بخود بسته‌...

دریافت قیمت